Bemutatkozás


Az Egyesület alapítása

Az Egyesület alapítása a "Régiók találkozása" címmel 2002. szeptember 19-20-án megrendezett konferencia részvevőiben fogalmazódott meg. A konferenciát a Miskolci Egyetemen végzett diplomás terület- és településfejlesztési menedzserek szakmai konferenciájaként rendezték. A konferencia résztvevőiben körvonalazódott a gondolat, hogy a terület- és településfejlesztésben tevékenykedő szakemberek közös problémáinak megoldására alkalmas fórumként szükség van egy szakmai egyesület létrehozására, mely a szakmai, a tudományos és a közéletben egyaránt képes a szakirányú képzettséget szerzett terület- és településfejlesztők együttes fellépésének koordinálására.

A regionális fejlesztési politikának az európai integráció folyamatának kiteljesedésével egyre fontosabbá váló területén elengedhetetlen a terület- és településfejlesztés területén tevékenykedő szakemberek véleményének hangsúlyos megjelenítése.

Az Egyesület céljai

Az Egyesület céljait a 2002. október 24-én megtartott alakuló közgyűlésen elfogadott alapszabály rögzíti. Az Egyesületet az alapszabály értelmében valamennyi szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező terület- és településfejlesztőt kész tagjai sorába fogadni, érdekeit megjeleníteni, szakmai állásfoglalásaiknak fórumot biztosítani. Az egyesületi munka keretében kiemelten kezeli a terület- és településfejlesztők szakmai és társadalmi elismertségének elősegítését, ennek érdekében konferenciákat és továbbképzéseket szervez, illetve a hazai és nemzetközi kapcsolatok fejlesztéséhez segítséget nyújt.

Az Egyesület működése

Az Egyesület munkáját koordináló tisztségviselők tevékenységüket társadalmi megbízatásként, tiszteletdíj és költségtérítés nélkül látják el. Az Egyesület rendes tagjai szerény, évi 1000 Ft tagdíjat fizetnek az Egyesület működésével kapcsolatos költségek fedezésére.

Az Egyesület pártoló tagjai lehetnek magyar és külföldi magán- és jogi személyek, melyek hozzájárulásaikkal támogathatják az Egyesület munkáját, különösen a konferenciák, továbbképzések, szakmai tanulmányutak szervezését. Az Egyesület a tagok pénzbeli támogatásának kiegészítésére részt vesz a tevékenységéhez kapcsolódó pályázatokon is.

Az Egyesület munkáját a negyedéves gyakorisággal tanácskozó Elnökség, illetve a Felügyelő Bizottság koordinálja, illetve ellenőrzi.